Gdansk Philharmonic Brass – Marc-Antoine Charpentier – Preludium

 

Marc Antoine Charpentier – Preludium w wykonaniu Gdańsk Philharmonic Brass